ضبط صدای جمعیت

ضبط صدای جمعیت به همراه صدای مداح، روش‌های بسیاری زیادی دارد که بسته به شرایط و تجهیزات موجود تغییر میکند. اما در همه‌ی شرایط باید نکات زیر را رعایت کرد. در قسمت بعدی روش‌های ضبط صدای جمعیت را بررسی خواهیم کرد.

نکاتی که باید برای ضبط بهتر صدای جمعیت به آنها توجه کرد:

1- برای جمعیت باید از میکرفون‌هایی غیر از میکروفون مداح استفاده کنید. این میکروفون‌ها می‌توانند کندانسوری و یا داینامیکی باشند. میکرفون‌های جمعیت روی سقط و یا دیوارها، در ارتفاع حدود 2 تا 2/5متری نصب می‌شوند(در بخش میکرفون‌ها، انواع میکروفن توضیح داده شده‌اند)

2- از میکروفون‌های تمام جهتی استفاده نکنید. زیرا این میکرفون‌ها استعداد بسیار زیادی برای جذب صدای باندها دارند.

3- بهتر است از میکروفن‌هایی با پاسخ فرکانسی زیر، و الگوی گیرایی کاردیویید استفاده شود. این میکروفون‌ها بیشتر به صدایی که از مقابل دیافراگم می‌آید حساس هستند.

4- میکرفون‌ها مستقیم به محل تجمع مستمعین نشانه روی کنید.

5- از قرار دادن میکروفن‌ها در مقابل باندها و راستای انتشار صدای آنها خودداری کنید. در این حالت میکرفون بیش از هر چیز صدای پخش شده از باندها را دریافت میکند.

6- از قرار دادن میکروفن‌ها در پشت باندها با فاصله‌ی نزدیک بپرهیزید. صدای منتشر شده از پشت باند، صدایی خفه و بم است که صدای ضبط شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

7- مهم نیست که میکروفون‌ها بالاتر از باندها باشند یا پایین تر،‌مهم این است که میکرفون ها نزدیک به جمعیت بوده و به سمت محل تجمع سینه زن‌ها نشانه رفته باشد.

8- هر میکرفون تنها میتواند صدای اطراف خود را به خوبی ضبط کند. صداهای دورتر تحت تاثیر صدای باندها قرار گرفته تضعیف می‌شوند. استفاده از میکروفون‌های بیشتر کمک میکند تا بتوانید صدای نقاط مختلف مجلس را ضبط کنید.

9- استفاده از تعداد بیشتر میکروفون روی سقف و دیوارها برابر است با جذب بیشتر صدای مستمعین و همچنین جذب بیشتر صدای باندها! پس در میکروفون گذاری زیاده روی نکنید!

10- میکروفن‌گذاری همیشه با آزمون و خطا همراه است. بهتر است جاهای مختلف را تست کنید.

11- از هر روشی که برای ضبط استفاده میکنید باید به شکلی عمل کنید که صدای جذب شده توسط میکروفن‌های جمعیت، از باندها پخش نشود. اما روی دستگاه رکوردر ضبط شوند.

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.