تأثیرفضابرکارایی باند

چنان که اشاره کردیم یک باند در فضای بزرگ نمی تواند پاسخگو باشد. اگر در فضای باز (مثل خیابان) صدایی پخش کنید برای رسیدن به حدّ مطلوب صدای بم و برای پر کردن صدا نیاز دارید که ولوم بم را چند برابر بیشتر کنید! بنا بر این برای فضاهای بزرگتر اگر قدرت دستگاه شما اجازه می دهد تعداد باندها را بیشتر کنید یا اینکه ولوم بم را زیاد کنید.

در فضای باز اگر سیستم شما (باند و دستگاه) خیلی قوی نیست، حتماً از دو عدد بوق در کنار باند استفاده کنید. بوق های جدیدی وجود دارند که کیفیت مطلوب تری ارائه می دهند و دیرتر می سوزند (بوقهای مستطیلی)…   صدا در مجلس شلوغ مثل صدا در مجلس خلوت نیست، شاید در هنگام امتحان قبل از مجلس احساس کنید صدا خیلی خوب است، اما در حین مجلس هیچگاه صدای مطلوب را نشنوید.

به فیدبک فضا توجّه داشته باشید. فضایی که بازتاب صدای آن زیاد است برای تنظیم باندها با مشکل مواجه است. در یک سالن خالی صدا می پیچد و علاوه بر همهمه شدید مایه سوت کشیدن باندها می شود. بنا بر این سعی کنید زمین شما مفروش باشد. جمعیت زیاد نیز برای از بین بردن فیدبک مؤثر است. شما شفافترین صدا را که هیچ همهمه ای در آن نباشد در فضای باز خواهید شنید.  دما و رطوبت هوا نیز بر نحوه کارایی باند ها تأثیر گذار است. وقتی در یک مجلس بسته هوا دم می کند و بوی عرق همه بلند است، توقّع شنیدن صدایی خوب را نداشته باشید، حتّی از بهترین باند!  بنا بر این وجود تهویه مناسب برای فضا بر صدا تأثیر گذار است.

برای فضاهای بسیار بزرگ چه کنیم: فضاهای بسیار بزرگ رو باز به گونه ای هستند که نمی توان از باند در آنها استفاده کرد، بلکه نیاز است متوسّل به بوق شویم که برد بالایی دارند. طبعاً باید قید کیفیت را بزنیم و بی خیال صدای پر با بم قوی بشویم.

اگر از بوق هم استفاده کنید با مشکل تداخل صداها مواجه شوید، یعنی صدای بوقی که فاصله بیشتری با شما دارد با کمی تأخیر به گوش شما می رسد که این آزاد دهنده است (مثل صدای مأذنه های مساجد که هر روز شاهد هستید ده صدا به دنبال هم به گوش می رسد). گاهی نیز بازتاب صداست که به گوش شما می رسد، یعنی صدا از نزدیک شما به دور دست می رود و دوباره باز می گردد و به سر شما می خورد!  برای رفع چنین اشکالی شما ناچار به استفاده از برج باند یا باندهای خطی (line array) هستید!

برج باند تعدادی باند هستند که به صورت اصولی روی همدیگر چیده شده اند و به گونه ای تنظیم شده اند که از نقطه ای متمرکز صدا به تمام نقاط مورد نیاز به صورت مساوی تقسیم می شود. این باندها پرتاب صدای فوق العاده ای دارند و صدا را تقریباً به طور مساوی در کل فضا تقسیم می کنند.

البته … باند خوب در فضای باز حرف آخر را نمی زند، بلکه فضای باز تنظیم خاص خود را می طلبد (مید زیاد با باس کم)، دستگاه خوب هم برای فضای باز (مثل فضای معمولی) حرف اوّل و آخر را می زند.

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.